top of page

Coneguem la nostra escola:

 

L' escola El petit príncep pertany al conjunt de carrers de Mataró que envolten l 'abans anomenat "barri de mar". En aquest barri trobem, tant ara com fa molts anys una gran diversitat d ' activitats que acullen antics tallers de la ciutat, modernes instal·lacions portuàries, espais d'oci i diversió, comerços integrats en diferents sectors i serveis públics i institucionals i un important grup d'escoles d' infantil, primària i secundària.

 

El Petit Príncep va obrir les seves portes l'any 1977 , moment en què es va iniciar una feina plena d'il·lusió amb l 'objectiu de poder oferir una escola en la qual l'ambient predominant fos familiar i acollidor. L'any 1992 la Nati Fernández (actual directora del centre), es va fer càrrec de la remodelació tant estructural com educativa de l'escola. I la seva dedicació plena en aquest àmbit, junt amb una amplia experiència docent i un equip de mestres que treballen dia rere dia per aconseguir desenvolupar un bon projecte educatiu en el que hi creiem, ha fet que puguem parlar de més de 30 anys d'escola.

 

Els trets d'identitat que defineixen el nostre centre escolar són:

 

Privat, català, laic, obert i participatiu dins la vida social i cultural de la nostra ciutat , que busca per damunt de tot l'atenció personalitzada de cadascun dels nens/es.

 

Per tal de poder atendre els infants del nostre centre amb una gran qualitat d'ensenyament, afecte i atenció personalitzada, el nostre equip el formen 2 mestres especialistes en educació infantil, una mestre especialista i llicenciada en psicopedagogia, el mestre d'anglès i un grup de monitors titulats/acreditats per la generalitat de Catalunya que ens acompanyen a totes les sortides que programa el centre. També disposem d'un equip pediàtric que realitza cada curs una revisió mèdica que garanteixi el bon estat de la salut dels infants.

 

Els pares que confien en la nostra escola des de fa anys, troben en les nostres activitats un ventall d 'oportunitats per conèixer i participar activament en l'evolució continua del seu fill/a i com no, en el seu aprenentatge.

 

bottom of page